/ HABBO HOTEL. ONLINE TEEN COMMUNITY

Fra børnelokkere til sociale foregangsmænd. Habbos brand transformeret på et år

Habbo var verdens største online-community for teens og tweens, men oplevede en veritabel mediestorm, da de gik ind på det danske marked. Ekstra Bladet og BT fremstillede Habbo som en grisk pengemaskine og beskrev i flere helsides-artikler, hvordan Habbo udnyttede brugernes naivitet til at skrabe penge ind.

Habbo-brandet havde behov for et turnaround og i samarbejde med nordisk landechef Lars Kristiansen blev det besluttet, at Habbo skulle gå i front med tiltag, der synliggjorde virksomhedens sociale engagement og iværksatte en række aktiviteter, der betonede virksomhedens kerneværdier (engagement i og forståelse for brugerne).

habb

Leverancer

Nyt brand koncept
Ny kommunikationsstrategi
PR-surveys / undersøgelser blandt brugerne om almene emner (fx julen)

STRATEGI

Brugerne spillede en vigtig rolle i Habbos rebranding. Vi gennemførte løbende spørgeskema-undersøgelser om brugernes holdninger til aktuelle forhold, og det resulterede i en række historier, som fik enormt gennemslag i pressen. Undersøgelserne gjorde Habbo kendt i offentligheden for sit indgående kendskab til de unge samt brug af onlinemedier.

RESULTAT

I løbet af 1 år ændredes virksomhedens image grundlæggende, og Habbos talsmand (landechef Lars Kristiansen) optrådte ofte på TV og i dagspressen som ekspert i unges brug af online medier.

Eksempel på tv-dækning:

TV2 Nyhederne